Παθήσεις του Μαστού

 


 
Οι παθήσεις του μαστού διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις καλοήθεις και τις κακοήθεις.
 
 
Καλοήθεις Παθήσεις του Μαστού
 

Καλοήθεις Παθήσεις του Μαστού

 
Οι καλοήθειες, αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των παθήσεων του μαστού.
Διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες.
 
 
  • Στις καλοήθεις παθήσεις χωρίς δυνατότητα εξαλλαγής
 
Σε αυτές ανήκουν οι κύστεις (cysts), τα νεανικά ιναδενώματα (fibroadenomas), εκτασία πόρων (duct dilatation), μαστίτιτιδα (mastitis), νόσος του Mondor, γυναικομαστία (gynaecomastia), αδένωση (adenosis).

Μάθετε για τη θεραπεία.
 
  • Στις καλοήθεις παθήσεις με δυναμική εξαλλαγής.
 
Σε αυτές ανήκουν τα σύνθετα ιναδενώματα (complex fibroadenomas), το ενδοπορικό ή ενδοκυστικό θήλωμα (papilloma), η ακτινωτή ουλή (radial scar), ο φυλλοειδής όγκος (phylloides tumour), άτυπη επιθηλιακή υπερπλασία των πόρων (ADH), άτυπη επιθηλιακή υπερπλασία των λόβιων (ALH), επίπεδη επιθηλιακή υπερπλασία (FEA), λοβιακό καρκίνωμα in situ (LCIS), mucocele like lesions.
 
 
 
 
Κακοήθεις Παθήσεις του Μαστού
 

Κακοήθεις Παθήσεις του Μαστού

 

(Καρκίνος του Μαστού)

 
Ο καρκίνος του μαστού διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες:
 
  • Μη διηθητικός καρκίνος του μαστού
(non invasive cancer)
 
Σε αυτόν ανήκει ο πορογενής μη διηθητικός καρκίνος (DCIS) και ο λοβιακός μη διηθητικός καρκίνος (LCIS).
 
  • Διηθητικός καρκίνος του μαστού
(invasive cancer)
 
Σε αυτή την κατηγορία, ανήκει ο πορογενής καρκίνος (IDC), ο λοβιακός καρκίνος (ILC), ο φλεγμονώδης καρκίνος (inflammatory cancer), ο καρκίνος της κύησης (gestational breast cancer) και ο καρκίνος του μαστού στον άνδρα (male breast cancer).