Θεραπεία Παθήσεων του Μαστού

 


 
 
 
Τύποι Κύστεων Μαστού
 
 
 

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

 
Στις καλοήθεις παθήσεις του μαστού που αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία, δεν απαιτείται τίποτα παραπάνω από διαβεβαίωση και παρακολούθηση της ασθενούς.

Στην περίπτωση των κύστεων που αποτελούν το συνηθέστερο εύρημα του προληπτικού ελέγχου, η παρακολούθηση στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου είναι η ενδεδειγμένη, ενώ παρέμβαση, συνήθως παρακέντηση αυτών απαιτείται μόνο αν η κύστη είναι μεγάλη ή φλεγμαίνει και προκαλεί συμπτωματολογία, συνήθως πόνο.

Τα νεανικά ιναδενώματα, επίσης πολύ συνηθισμένα, μία στις τέσσερις γυναίκες εμφανίζει ιναδένωμα μαστού, απλά παρακολουθούνται. Ένδειξη χειρουργικής αφαίρεσης, τίθεται στην περίπτωση επιθυμίας της ασθενούς ή αν τα ιναδενώματα έχουν ... Διαβάστε περισσότερα
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΑΛΛΑΓΗΣ

 
 
Στην κατηγορία αυτών των παθήσεων, που η διάγνωση τίθεται με προηγηθείσα βιοψία, η αντιμετώπιση είναι η χειρουργική εξαίρεση της βλάβης. Οι τεχνικές της χειρουργικής αφαίρεσης είναι οι ογκοπλαστικές, που εξασφαλίζουν εκτομή της βλάβης και ταυτόχρονη διατήρηση του μεγέθους και του σχήματος του μαστού.
 
 
 
Θεραπείας του Καρκίνου
 
 
 
 
 
Στάδια Καρκίνου του Μαστού
 
 
 

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ)

 
Απαραίτητη, στην περίπτωση ύπαρξης ύποπτης για κακοήθεια βλάβης, είναι η βιοψία με τέμνουσα βελόνα (core biopsy). Η βιοψία μιας τέτοιας βλάβης, επιβεβαιώνει ή όχι αρχικά την υποψία και καταδεικνύει τον τύπο της καρκινικής βλάβης. Ανάλογα με το είδος του καρκίνου και ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά και πληροφορίες μπορεί να τεθεί το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο, που τείνει να είναι πλέον εξατομικευμένο.

Η θεραπεία του καρκίνου μαστού περιλαμβάνει χειρουργική αντιμετώπιση, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία και ανοσοθεραπεία.


Η χειρουργική του μαστού περιλαμβάνει:

  • Ογκεκτομή ή τμηματεκτομή με τεχνικές ογκοπλαστικής (lumpectomy)

  • Μαστεκτομή (mastectomy)
i) Ολική ή απλή (modified radical or simple)
ii) Υπόδορια μαστεκτομή (skin sparing)
iii) Υποδόρια μαστεκτομή με διατήρηση της θηλής (nipple sparing)

  • Χειρουργική της μασχάλης
i) Βιοψία λεμφαδένα φρουρού (lymph node biopsy)
ii) Λεμφαδενικός καθαρισμός (axillary clearance or lymph node dissection)
iii) Στοχευμένη λεμφαδενεκτομή (targeted axillary dissection)